رفتارهای معمول ک ن

درخواست حذف این مطلب

همه ک ن در سنین مختلف ویژگی های غالبی دارند که در کنار چالش برانگیز بودن عادی هستند و کودک  برای عبور از ان سن و پا گذاشتن به دوره بعدی این نقاط عطف را طی خواهد کرد. گاه این رفتارها از دید والدین غیر عادی به حساب امده و به عنوان یک رفتار مشکل دار با آن ها برخورد می شود. در زیر لیستی از این رفتارهای معمول ویژه سنین آورده شده است برای ب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقالات رشدی ما در سنین مختلف مراجعه نمایید: روان شناسی رشد کودک و نوجوان


رفتارهای معمول ک ن


ک ن ممکن است:  • قشقرق به پا کنند.

  • جیغ و داد کنند.

  • خواهر و برادرها، پدرو مادر و دوستان خود را کتک بزنند.

  • چیزها را بشکنند، پرت کنند و خوراکی ها را له کنند.

  • به حرف دیگران گوش ندهند و تمرکز نکنند.


مطالب مرتبط:


تغییر رفتار ک ن با تقویت های درست


این رفتار آنها غیرعادی نیست. ک ن ع العمل هایی را که در مواقع قشقرق به پا ، کتک زدن دیگران یا گفتن حرف های زشت رخ می دهد را یاد می گیرند. ک ن همواره در برابر موانع مقاومت می کنند و در حال بررسی کارهایی هستند که والدین آنها را ممنوع می دانند، همان چیزهایی که آنها قادر به انجام دادن و ندادنش هستند. با این هدف آنها می توانند آنچه پذیرفتنی است و در مقابل آنچه پذیرفتنی نیست را درک کنند.


والدین روش های مراقبت از فرزندان خود را می آزمایند. یک دستورالعمل ساده وجود ندارد. یادگیری نحوه رفتار ک ن و اینکه والدین بتوانند بهترین روش را برای پرورش بهتر کودک خود به کار گیرند، زمان بر است.


چه چیزی باعث می شود ک ن به روش های چالش برانگیزانه ای عمل کنند؟


معمولاً ک ن فقط برای ناراحت یا آزردن والدین خود بدرفتاری نمی کنند. اغلب دلایلی پشت رفتار کودک است.


این مسئله ممکن است به دلیل آن باشد که:  • آنها از رفتن به مدرسه و شرایط آن غمگین و مضطربند.

  • آنها به برادر یا خواهر خود حسادت می کنند.

  • آنها به توجه والدین نیاز دارند.

  • دلشان می خواهد زمانی را با والدین خود صرف کنند.


الگوهای رفتاری می تواند ثابت بمانند. در برخی اوقات اکثر ک ن به دلیل جلب توجه بدرفتاری می کنند. اگر ک ن هنگامی که رفتار خوبی انجام می دهند از سوی والدین توجه زیادی دریافت نکنند آنها سعی می کنند برای جلب توجه خودسرانه عمل کنند حتی اگر توبیخ و سرزنشی شوند.